Disclaimer

Disclaimer

Elke aansprakelijkheid van Feniks Zorg & Jeugd BV voor de inhoud en gegevens waaronder begrepen de juistheid, volledigheid, beschikbaarheid en bruikbaarheid, alsmede de actualiteitswaarde wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de inhoud en/of de links in de informatie afkomstig is/zijn van Feniks Zorg & Jeugd BV.

De inhoud en gegevens zijn onder voorbehoud van tussentijdse (prijs)wijzigingen, druk- en/of typfouten. Feniks Zorg & Jeugd BV behoudt zich het recht voor tussentijdse (prijs)wijzigingen door te voeren. Het door de bezoeker opvragen van de beschikbare gegevens en links geschiedt op diens eigen verantwoording. Deze website kan koppelingen bevatten naar websites die door andere partijen dan Feniks Zorg & Jeugd BV worden geëxploiteerd. Dergelijke koppelingen of links worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Feniks Zorg & Jeugd BV heeft geen zeggenschap over de websites van derden en kan derhalve niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

De door Feniks Zorg & Jeugd BV ter beschikking gestelde gegevens en informatie, zoals teksten, grafische afbeeldingen en foto's vallen, tenzij anders vermeld, onder auteursrecht van Feniks Zorg & Jeugd BV en zijn als zodanig auteursrechtelijk beschermd. Derhalve mag niets zonder uitdrukkelijke toestemming worden gewijzigd, verkocht, aangekondigd, gereproduceerd, verspreid of anderszins openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, op welke wijze dan ook. Vervaardiging van kopieen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Feniks Zorg & Jeugd BV. Dit geldt ook voor de website en sociale media. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van Feniks Zorg & Jeugd BV met stempel en handtekeningen van alle bestuursleden, mogen er geen kopieën of afdrukken worden gemaakt en voor eigen doeleinden worden gebruikt.

Het is de gebruiker niet toegestaan de software en oplossingen die gebruikt worden te wijzigen, vertalen, demonteren, afgeleide programma's daarvan te ontwikkelen of anderszins zelf of door derden te laten wijzigen respectievelijk te vermenigvuldigen. Tenzij anders overeengekomen.

Snel navigeren

Contactgegevens

Feniks Zorg & Jeugd

Oostpolderweg 11 en 13
9909 TH SPIJK (gemeente Delfzijl)

Telefoonnummer: 0596-591010;
na 17.00 uur alleen in spoedgevallen

E-mail: info@fenikszorgenjeugd.nl (algemeen)

Kwaliteitskeurmerken

Image
Image
Image
Image
Image