Over ons

Onze visie

“Feniks doet wat werkt”, dat is ons motto. Onze kernactiviteit is (hoog)specialistische (woon)zorg bieden aan kinderen en jongvolwassenen met complexe problematiek. Zoals de combinatie van een licht verstandelijke beperking, functioneren op een laag sociaal-emotioneel niveau en forse psychische en/of gedragsproblemen. Ook is er altijd sprake van een autismespectrumstoornis.

Thuis is de beste plek om te wonen, dat is ons uitgangspunt. Maar als dit (tijdelijk) niet gaat, kan een verblijf op een veilige, kleinschalige plek met een goed pedagogisch klimaat een uitkomst zijn.

Feniks biedt zo’n plek. Onze boerderij in het topje van Groningen ligt in een prikkelarme woonomgeving, met veel dieren en groen eromheen. Vanuit een warme, huiselijke sfeer bieden we de jongens die bij ons verblijven structuur, ontspanning en sociale contacten. Normalisering en respect staan daarbij voorop. Iedereen mag zijn wie hij is. Feniks wil een plek zijn waar elk kind zich veilig en thuis voelt, zodat het zich zo veilig en positief mogelijk kan ontwikkelen.

Gericht op herstel

Ons doel en uitgangspunt voor elk traject is herstel (van het normale leven). We werken aan een terugkeer naar huis, school, werk of behandeling elders. Voorop staat dat onze cliënten zich kansrijk, gezond, gelukkig en veilig kunnen ontwikkelen tot personen die zo veel mogelijk een zelfstandige plek kunnen vinden in de samenleving. Daar helpen en begeleiden we ze bij, in de ruimste zin van het woord.

We hebben daarom aandacht voor alle aspecten die invloed hebben op de kwaliteit van bestaan (de 8 domeinen zoals opgesteld door Schalock):

 • emotioneel welbevinden
 • lichamelijk welbevinden
 • materieel welbevinden
 • persoonlijke relaties
 • persoonlijke ontwikkeling
 • zelfbeschikking
 • sociale integratie
 • rechten

Daarbij stellen wij eigen perspectief en groei naar volwaardig burgerschap centraal. Onze cliënten maken, daar waar dit kan, zelf keuzes over de door hen gewenste levenskwaliteit. Wij stemmen onze verschillende specialistische hulpvormen daarop af.

Samen voor de beste zorg

Om de beste zorg te bieden, afgestemd op elk individu, werken we nauw samen met alle (externe) betrokkenen. Zorgprofessionals, maar natuurlijk ook ouders en school. Zowel intern als extern zoeken we naar een goede afstemming tussen de verschillende disciplines en schakelen we (hoog) specialistische hulpvormen in waar dat nodig is. Zo ontstaat er samenhang in de begeleiding en behandeling en werken we aan een effectieve jeugdzorg.

De professional heeft daarbij handelingsruimte om in samenwerking met de cliënt en zijn ouders dat te doen wat nodig is voor het gewenste resultaat. ‘Thuis’ is een onderdeel van de behandeling en begeleiding. We doen wat werkt! En dat betekent afstemmen en iedere paar weken een overleg met de cliënt zelf en met alle betrokkenen om hem heen om te bespreken of we samen de goede weg aan het bewandelen zijn. Ook eventuele externe behandelaars of andere professionals van het gezin sluiten aan bij dit gesprek. Zo werken we gezamenlijk aan thuisperspectief en veiligheid.

Onze kernwaarden

 1. Groots in het klein
 2. Huiselijk en warm
 3. Veiligheid en vertrouwen
 4. Aandacht en authenticiteit
 5. Harmonie en verbondenheid
 6. Kwaliteit, deskundigheid en professionaliteit
 7. Normalisering en respect

Snel navigeren

Contactgegevens

Feniks Zorg & Jeugd

Oostpolderweg 11 en 13
9909 TH SPIJK (gemeente Delfzijl)

Telefoonnummer: 0596-591010;
na 17.00 uur alleen in spoedgevallen

E-mail: info@fenikszorgenjeugd.nl (algemeen)

Kwaliteitskeurmerken

Image
Image
Image
Image
Image
Image